Dansen Op Vinyl 2017

Dansen Op Vinyl 2017

Vrolijke gezichten bij Dansen Op Vinyl

Een evenement dat in het vijftigjarig bestaan van Satisfaction helemaal de vertaling was van de bedoelingen. Zaterdag 19 augustus was duidelijk een opstapje als een soort generale repetitie, de zondag groeide vanaf één uur naar een grote happening met alleen maar vrolijke mensen op de Driesprong in Rosmalen.

DJ’s Theo en Rini hielden er in alle opzichten de vaart in, gevoed door een stroom van verzoekplaten die dankzij het zoekprogramma van Senioren Computerleercentrum Rosmalen (SCR) snel konden worden gepakt door vrijwilligers van Satisfaction. Uit de tweehonderd bakken met meer dan tienduizend singles. De vaart op de dansvloer zat er ook goed in, de hele middag deden danslustigen hun soms heel ingewikkelde pasjes.

Dit alles bekeken en beluisterd door publiek dat al snel alle vijfhonderd terrasstoelen bezette en door nog eens honderden mensen, in groepjes, staand aan de hoge terrastafels. De horeca had de handen meer dan vol. Je zag de mensen genieten, mee neuriën op de muziek die constant de Driesprong vulde en onderwijl in gesprek met anderen om samen lang vervlogen herinneringen op te halen. Gezellig, gemoedelijk, gewoon een middagje huiskamersfeer in het centrum van ons dorp.

Naar schatting zijn er verdeeld over beide middagen enkele honderden plaatjes gedraaid, aangevraagd door de bezoekers die hun favoriete single op een bierviltje noteerden. Het verzoekplaatje kon gratis worden aangevraagd, een vrijwillige bijdrage voor het Jeugdsportfonds werd op prijs gesteld. Nou, de mensen waren niet gierig, de opbrengst was € 412,75. Carmen Tijssen van het fonds is er zeer mee in haar nopjes.

Dansen Op Vinyl , dat in samenwerking met Seniorenvereniging Hevo werd georganiseerd, kan in het vijftigjarig bestaan van Satisfaction Rosmalen worden bijgeschreven als bijzonder succesvol evenement.