Rosmalen in Beweging

Rosmalen in Beweging

In het voorjaar van 2021 vond Rosmalen in Beweging plaats.
Doelstelling van de actie was om op sportieve wijze de corona-kilo’s weg te werken en een steuntje in de rug te geven aan de horeca en winkeliers van het centrum in Rosmalen die het al zolang erg moeilijk hebben.

Met ‘Rosmalen In Beweging’ bracht men inwoners van Rosmalen (en daar buiten) letterlijk en figuurlijk in beweging. Met een gevarieerd aanbod van wandel- en fietstochten trachtte men zo een gezonde levensstijl te bevorderen. In de zware coronatijd ervaren velen van ons sociale beperkingen. De fysieke als geestelijke gesteldheid is niet al te best. Met de wandel- en fietstochten doorbrak men die barrière enigszins en de (sociale) verbinding onder mensen te bevorderen.

De wandel- en fietstochten werden gekoppeld aan een sponsoring.  Daarmee hoopte de organisatie dat er een bescheiden bedrag in het laatje zou komen om zo de Rosmalense horeca en winkeliers in woord en daar een helpende hand te kunnen toesteken.
De actie ‘Rosmalen in Beweging’ zou zoals aangekondigd nog steeds een vervolg krijgen. Per slot van rekening mogen nog heel wat mooie prijsjes aan deelnemers worden uitgereikt.

In eerste instantie was het de bedoeling om de prijsuitreiking in september van 2021 te doen en dan in combinatie met een buitenevent op de Driesprong.
Maar ook hier gooide de corona-pandemie roet in het eten. Vervolgens zou het zgn. ‘terugkom-moment’ met het TOP 2000 Café Rosmalen gaan plaatsvinden, maar je voelt het al aan : Ook hier was corona de stoorzender.

Nu staat het ‘terugkom-moment’ van Rosmalen in Beweging ergens in 2022 gepland. Met welk event of activiteit dit gekoppeld gaat worden, is nog niet bekend.