Welcome to Satisfaction 2019

Welcome to Satisfaction 2019

Welcome to Satisfaction terug naar De Kentering

Na een uitstapje naar Danscentrum Rosmalen met onder andere het evenement ‘Welcome to Satisfaction New Style, wordt op 12 januari 2019 teruggekeerd op het oude nest. Satisfaction heeft daar niet alleen haar roots liggen maar organiseerde er ook veel succesvolle activiteiten. Totdat de bedrijfsvoering van De Kentering in 2016 en 2017 te wensen overliet. Toen werd besloten om samen te gaan werken met Danscentrum Rosmalen. Daar was Satisfaction meer dan welkom en kon de organisatie constructief worden ingevuld. Daar zijn we Paul Post en zijn team heel erkentelijk voor. In die zin is er geen enkele reden om te klagen of de samenwerking op te zeggen. We hebben dan ook lang getwijfeld wat we met de accommodatie keuze moesten doen. Uiteindelijk gaf de doorslag dat veel trouwe bezoekers graag een terugkeer naar De Kentering zien. Overleg met de bedrijfsleiding van De Kentering geeft ons het vertrouwen dat we daar weer op loyaliteit en plezierige samenwerking mogen rekenen. Samen met het Danscentrum Rosmalen gaan we bekijken of er andere en of nieuwe activiteiten goede alternatieven bieden. We laten het Danscentrum in elk geval niet in de steek, daar waren de contacten te fijn voor.
Hoe dan ook, zaterdag 12 januari is Welcome to Satisfaction New Style weer thuis in De Kentering.