Rosmalens Verenigingen Contact

 

 

Soos Satisfaction, mede-initiatiefnemer van RVC

Verenigingen kunnen samen werken voor beter rendement

 

In 2010 is het initiatief ontstaan om een platform te organiseren voor verenigingen. Dit met het doel om kennis en ervaring uit te wisselen en een groot netwerk te vormen. Kort gezegd komt het erop neer dat bestuurders en vrijwilligers in het Rosmalense verenigingsleven niet ieder voor zich het wiel hoeven uit te vinden.

Stichting Soos Satisfaction is één van de initiatiefnemers.

Naast Soos Satisfaction zitten achter het idee v.v. OJC ROSMALEN, seniorenvereniging HEVO, Stichting Jeugd- en Vormingsactiviteiten ook wel beter bekend als SJV en Rabobank Rosmalen.

 

_________________________________________________________________

 

 

 

Verenigingsleven

Rosmalen heeft een krachtig en divers verenigingsleven. Een verenigingsleven waar iedereen voor zich bovengenoemde uitdagingen aangaat. Dit kost de afzonderlijke vereniging veel energie, tijd en geld. Aspecten die bij een vereniging vaak niet in overvloed aanwezig zijn. Het belang van een sterk verenigingsleven voor de maatschappij wordt algemeen onderkend.

 

Initiatief

Na de constatering van deze punten zijn een aantal vertegenwoordigers uit Rosmalen een overleg gestart om te kijken of er gezamenlijk een bijdrage geleverd kan worden.

Hieruit is in het voorjaar van 2011 definitief het Rosmalens Verenigingen Contact ontstaan, ook wel RVC genoemd.

 

Doelstelling

De organisatie heeft natuurlijk zichzelf een doel gesteld. Enkele speerpunten zijn:

 • Het bevorderen van onderlinge en externe sociale en “zakelijke” contacten tussen de betrokken verenigingen en stichtingen evenals overkoepelende informatieoverdracht met medewerking van derden.
 • Creëren van een lerende organisatie.
 • Initiëren en ondersteunen van lokale initiatieven.
 • Verbinding in en met de bewoners.
 • Een afgeleid doel is de gezamenlijke externe profilering in de breedste zin van het woord.

Het doel van het RVC kan worden bereikt door een breed draagvlak te creëren, een goede communicatie te onderhouden, transparantie en een groot doorzettingsvermogen.

Wanneer tevreden ?

 • Indien er vanuit dit netwerk afstemming van elkaars activiteiten en nieuwe initiatieven en samenwerkingsverbanden ontstaan.
 • Indien er lerend vermogen ontstaat tussen de verenigingen onderling en tussen de Gemeente en het verenigingsleven.
 • Gebruik kan worden gemaakt van en voor de vele vrijwilligers
 • Gebruik kan worden gemaakt van elkaars voorzieningen
 • Wanneer het verenigingsleven verbinding weet te maken met nog meer bewoners van Rosmalen, bijvoorbeeld van de Groote Wielen
 • Wanneer het RVC voor de Gemeente een waardevol platform is.

 

Hoe te bereiken ?

Onder andere door:

 • Bezoek vereniging/stichting. Vereniging presenteert zich, deelt dilemma’s etc.
 • Thema-avond: er worden sprekers genodigd om een gemeenschappelijk thema te delen, bijvoorbeeld fiscaliteiten, fondsenwerving, bestuur, promotie etc
 • Carrouselbijeenkomsten: als een vereniging te klein is kunnen we meerdere verenigingen zich laten presenteren
 • Bezoek bij externe partijen. Bijvoorbeeld KvK, Gemeente, Brandweer etc.
 • Gezamenlijke cursussen.
 • Initiëren en ondersteunen van lokale activiteiten.
 • Samen met de Gemeente ontsluiten van de kennis en kunde van het verenigingsleven in Rosmalen.

Soos Satisfaction

Naast het feit dat Stichting Soos Satisfaction één van de initiatiefnemers is van de oprichting van RVC,  zal de Soos ook voor de continuïteit en het welslagen van het verenigingencontact een (actieve) rol absoluut niet uit de weg gaan.

Op deze manier speelt Soos Satisfaction graag een rol van betekenis voor de Rosmalense gemeenschap.

De slogan ‘Al vanaf 1967 springlevend’ is dus geen loze kreet.

 

Voor meer informatie, suggesties, etc. ,  zend aub een mailtje aan: 

info@rvcrosmalen.nl