Elfde Jeske


De Hannusclub organiseert jaarlijks de intocht van Prins Carnaval en zet daarbij een breed programma op waarbij een optocht voor kinderen een belangrijk onderdeel is. Voorafgaand aan de inhuldiging van de Prins vindt er op De Driesprong een levendig programma plaats waar de Hannusclub, met medewerking van vele anderen, verantwoordelijk voor is.

 Bij het elfjarig bestaan in 2003 besloot de club, eens per jaar een wisselend elfde lid te benoemen die vervolgens dezelfde rechten en plichten heeft dan de overige leden.
Dit lid krijgt de eretitel ’t Elfde Jeske toebedeeld.

Vervolgens kan dan dit lid een seizoen lang meedenken, -doen, -beslissen en vooral –genieten van de voorbereidingen rondom de intocht.
’t Elfde Jeske kijkt als het ware in de keuken van de Hannusclub en beleeft wat er zoal aan de orde komt met de organisatie van de intocht.
Maar dan wel op een zeer luchtige en informele wijze.

Een flink aantal personen hebben inmiddels het Jèske met verve gedragen.
Dit zijn Rien van Grunsven (2004), Marc Lammers (2005), Henk Savelkouls (2006), Hans Eijkemans (2007), Bert ter Mors (2008), Albert West (2009), Jo Piels (2010), Cor Swanenberg (2011), Jac Bergmans (2012), Frank van Beers (2013), Jan Renders (2014) en nu dus in 2015 Hennie Korsten.

_______________________________________________________

Terug naar hoofdpagina 'Hannusclub'